Sinners

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

15

21

 

Photography by

Nikita Dragunov

Models
Khokhlova Ulyana @khokhlova_ulyana Model agency @blancmodelagency Karina @witch_acid_ Yana Ermakova @beziz.yana

Beauty by

Lena Bondina

Hair by

Anastasia Lepikhova

Styling

Darya Mishina

 1. SHIRT Vanya Borisovna
 2. SHIRT + PANTS Vanya Borisovna | SHOES Sintezia
 3. COAT Olga Chernoshchekova
 4. JACKET + COAT + SHOES Olga Chernoshchekova | SKIRT Space Lock | PANTSVanyaBorisovna
 5. COAT + SHOES Olga Chernoshchekova
 6. COAT Olga Chernoshchekova
 7. COAT+ MASK Olga Chernoshchekova
 8. JACKET Olga Chernoshchekova
 9. PANTS Olga Chernoshchekova | SHIRT Space Lock
 10. DRESS  Za_Za | BELT Olga Chernoshchekova
 11. KIMONO Vanya Borisovna | SHOES Sintezia