The girl behind the girl

6

2

10

1

9

14

16

24

34

31

29

28

27

Photography by

Art Nikitin

Models

Kristina +  Yaroslava +  Katerina

Beauty by

Zhenya Gryaznyh +  Elvira Nasritdinova

Styling

Julia Zhabreva

Assistant

Alexandra Korotkova